Gebruiksvoorwaarden

.........................................

Handelsinstructies

.........................................

Keuzebladen

.........................................

Koppelbladen

.........................................

Set-up files

.........................................

Errata
Handelsinstructies


Bij ieder experiment moeten leerlingen beschikken over de handelsinstructies. Die leggen precies uit wat de leerling moet doen. Ze bevatten ook eventuele tabellen die leerlingen gedurende het experiment moeten invullen.


Gebruik


Voorafgaand aan het klaslokaalexperiment moeten de handelsinstructies hardop in de klas voorgelezen worden terwijl leerlingen deze tekst kunnen meelezen. De verdere uitleg van het klaslokaalexperiment, zoals benodigdheden, voorbereiding, uitvoering, aandachtspunten en verwachte uitkomsten, staat beschreven in het boek Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten. Elk experiment is daar ook voorzien van een toepasselijke context en de bijbehorende economische theorie. Iedere experimentbeschrijving wordt afgesloten met een aantal toetsopdrachten. De antwoorden op deze opdrachten zijn ook in het boek opgenomen.


De handelsinstructies


In onderstaande tabel staan de handelsinstructies, geordend naar concept. Door op de naam van een klaslokaalexperiment te drukken worden de bijbehorende handelsinstructies geopend in een nieuw venster. Er wordt dan een pdf-file geopend. Om deze te kunnen lezen moet Acrobate Reader geïnstalleerd zijn. Dit programma is hier gratis te downloaden.


De geopende file met de handelsinstructies mag niet als een electronisch gegevensbestand opgeslagen worden. Het benodigde aantal exemplaren moet - telkens opnieuw - vanaf deze website worden geprint.


Aanvullende handelsinstructies


Voor twee klaslokaalexperimenten - 5.2: niets is zeker, zoveel is zeker, en 7.1: wie biedt?! - zijn aanvullende handelsinstructies nodig. Deze kunnen niet gedownload worden, zodat leerlingen er geen toegang tot hebben. De aanvullingen zijn terug te vinden in de bundel Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten. De aanvullende handelsinstructies kunnen ook opgevraagd worden door een verzoek te sturen naar: Hinloopen@experimentenvoorindeklas.nl.


Experiment 

Concept

Schaarste en ruil

Schaarste en ruil

Markt

Markt

Markt

Markt

Markt

Markt

Markt

Markt

Ruilen over de tijd

Ruilen over de tijd

Samenwerken& onderhandelen

Samenwerken& onderhandelen

Samenwerken& onderhandelen

Risico & Informatie

Risico & Informatie

Welvaart en economische groei

Welvaart en economische groei

Goede tijden, slechte tijden

Goede tijden, slechte tijden

Goede tijden, slechte tijden

Examentrainer

Examentrainer

Examentrainer