Columns TEO
2012
2012

Natuurlijk, een monopolie! (februari)

Waardecreatie (april)

Alles van waarde.... (juni)

Sp(l)itsellende (augustus)

Jong geleerd.... (november)