Klaslokaalexperimenten
Handelsinstructies
Handelsinstructies

Bij ieder experiment moeten leerlingen beschikken over de handelsinstructies. Die leggen precies uit wat de leerling moet doen. Ze bevatten ook eventuele tabellen die leerlingen gedurende het experiment moeten invullen.

Gebruik 
Voorafgaand aan het klaslokaalexperiment moeten de handelsinstructies hardop in de klas voorgelezen worden terwijl leerlingen deze tekst kunnen meelezen. De verdere uitleg van het klaslokaalexperiment, zoals benodigdheden, voorbereiding, uitvoering, aandachtspunten en verwachte uitkomsten, staat beschreven in het boek Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten. Elk experiment is daar ook voorzien van een toepasselijke context en de bijbehorende economische theorie. Iedere experimentbeschrijving wordt afgesloten met een aantal toetsopdrachten. De antwoorden op deze opdrachten zijn ook in het boek opgenomen.

De handelsinstructies
In onderstaande tabel staan de handelsinstructies, geordend naar concept. Door op de naam van een klaslokaalexperiment te drukken worden de bijbehorende handelsinstructies geopend in een nieuw venster. Er wordt dan een pdf-file geopend. Om deze te kunnen lezen moet Acrobate Reader geïnstalleerd zijn. Dit programma is hier gratis te downloaden.

De geopende file met de handelsinstructies mag niet als een electronisch gegevensbestand opgeslagen worden. Het benodigde aantal exemplaren moet - telkens opnieuw - vanaf deze website worden geprint.

Aanvullende handelsinstructies
Voor twee klaslokaalexperimenten - 5.2: niets is zeker, zoveel is zeker, en 7.1: wie biedt?! - zijn aanvullende handelsinstructies nodig. Deze kunnen niet gedownload worden, zodat leerlingen er geen toegang tot hebben. De aanvullingen zijn terug te vinden in de bundel Experimenten voor in de klas; economie voor de 2e fase in 25 klaslokaalexperimenten. De aanvullende handelsinstructies kunnen ook opgevraagd worden door een verzoek te sturen naar: Hinloopen@experimentenvoorindeklas.nl.

Experiment Concept
Wat kies jij? Schaarste en ruil 
De pepermunteconomie Schaarste en ruil 
Nu of nooit! Markt
Mag het een onsje meer zijn? Markt
Wie maakt me los? Markt
Wat?! Zo duur! Markt
Nou, dat is geen geld zeg Markt
Wilt u daar een bonnetje van? Markt
Het lijkt hier de voormalige Sovjet-Unie wel! Markt
Het kost wat, maar dan heb je ook wat Markt
Wie dan leeft, wie dan zorgt Ruilen over de tijd
De cost gaet voor de baet uyt Ruilen over de tijd
Een voor allen, allen voor een! Samenwerken & onderhandelen
Actie en reactie Samenwerken & onderhandelen
Het is voor een goed doel Samenwerken & onderhandelen
Wie durft? Risico & Informatie
Niets is zeker, zoveel is zeker Risico & Informatie
De economie een spel? Welvaart en economische groei
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker Welvaart en economische groei
Wie biedt? Goede tijden, slechte tijden
Het kan niet op! Goede tijden, slechte tijden
Ik dacht dat we het ergste achter de rug hadden? Goede tijden, slechte tijden
Wie A zegt moet B zeggen Examentrainer
The winner takes it all Examentrainer
Gesnapt! Examentrainer